Türkiye’de içecek sektöründe hizmet veren tüm profesyonelleri çatısı altında toplama amacı ile kurulan derneğin kurucuları;

Özgür Ayata, Nilsu Yaren Gürüf, Bülent Sefer, Cevat Yıldırım, Öztürk Koca, Mehmet Ergin, Burak Kapson ve Serkan Sadal

Geçİcİ Yönetİm Kurulu;

Özgür Ayata – Başkan

Nilsu Yaren Gürüf  Başkan Yardımcısı

Bülent Sefer  – Başkan Yardımcısı

Burak Kapson – Sayman

Serkan Sadal  – Genel Sekreter

Derneğin amacı;

Meslektaşların kardeşliği ilkesi çerçevesinde içecek sektöründeki tüm profesyonelleri çatısı altında toplayarak bilgi alışverişinde bulunmak, organizasyonlar ve mesleki eğitimler düzenlemek. Uluslararası standardizasyonu sağlamak amacı ile küresel otoritelerle eğitim ve organizasyonel çerçevede  işbirliği yapmak. Ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek, bu temsiliyetler için altyapı planları ve sürekli eğitimler yaparak yakın bir gelecekte dünya şampiyonları çıkarmak.

Derneğin vizyonu;

Barmenlik mesleğinin standartlarını uluslarası standartlara uyumlu hale getirerek tüm sektörlerde içecek servisinde dünya standartlarında hizmet verilmesini sağlamak. Geleneksel Türk içeceklerini Dünya’ya tanıtarak ülkemizin marka değerinin artmasına katkıda bulunmak. Barmenlik mesleğini icra eden üyeleri bilgilendirerek ve bilinçlendirerek Türk misafirperverliğinin misafirlere kurumsal bir şekilde yansıtılmasını ve üyelerin birer turizm elçisi olmasını sağlamak, mesleki bilimsel çalışma ve araştırmalar yaparak, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler ile turizm ve otelcilik okullarına yararlanmaları için kaynak yaratmak, üyelerine yararlı çalışmalar ve organizasyonlar yapmak, içecek sektörü ile ilgili konularda yurt içi organizasyonlarda birliğimizin ve yurt dışındaki çalışma ve organizasyonlarda ülkemizin temsil edilmesini sağlamak. Mesleki standardizasyon ve sertifikasyon konularında gerektiğinde çalıştaylar düzenlemek, devletin ilgili organlarına bu konularda bilgi vermek, raporlar hazırlamak. Genç nüfusun turizm sektöründe istihdam edilmesi için çalışmalar yapmak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek.


Detaylı Bilgi ve Üyelik Başvuru Formu BGA websitesinde

 

İlginizi çekebilir

Yorumlar

Yorum kapalıdır.