0

Bir toplumun beslenme kültürü doğrudan ya- şam şekliyle yakından ilişkili bulunur. Yaşam şeklinin değişmesi demek beslenme kültürünün de değişmesine neden olur. Örneğin ilk çağlar- da, insan kendi yaşamını sürdürmek için doğada bulunan hayvanları avlamak, bitkileri de top- lamak zorundayken zamanla bunları kendi ye- tiştirmeye, yetiştirdiklerini saklamaya, pişirerek ve karıştırarak daha lezzetli duruma getirmeyi öğrendi.

 

 

 

İlginizi çekebilir

Daha fazla Tarih

Yorumlar

Yorum kapalıdır.